Unidade Didáctica "Enerxías do pasado e do futuro"

Unidade Didáctica feita por Montserrat Rodríguez Paz sobre a enerxía na historia. Forma parte do traballo "Enerxías do pasado e do futuro". Enlaces:

Unidade Didáctica: http://solaina.es/galeria_imaxes/aplicacions/enerxia_guia_didactica.html
Traballo completo: http://solaina.es/galeria_imaxes/galeria_imaxes.html