Páxina creada por Javier Diz Bugarín e Montserrat Rodríguez Paz dedicada á cultura tradicional galega e á súa relación co desenvolvemento sostible e enerxías renovables. Nela iremos engadindo contidos que consideramos de interese, actividades, eventos e todo o que se nos ocorra.

Obradoiro de fotosaltóns

Os "fotosaltóns" son xoguetes feitos con células solares e micromotores que cando se poñen ao sol móvense e saltan en tódalas direccións. Este documento explica a forma de facelos.

Manual: "Solar Cookers: how to make, use and enjoy"

Excelente libro en inglés sobre os fundamentos da cociña solar, instrucións para a construción de cociñas (tipo panel e caixa), consellos de utilización, receitas e actividades de divulgación.

Manual: "Cocinas Solares: Cómo construirlas y utilizarlas"

Traducción al castellano del manual "Solar Cookers, how to make, use and enjoy" de Solar Cookers International.

Manual: "Cociñas Solares: Como construílas e empregalas"

Tradución ó galego do manual "Solar Cookers, how to make, use and enjoy" de Solar Cookers International.

Distribuir contido