Páxina creada por Javier Diz Bugarín e Montserrat Rodríguez Paz dedicada á cultura tradicional galega e á súa relación co desenvolvemento sostible e enerxías renovables. Nela iremos engadindo contidos que consideramos de interese, actividades, eventos e todo o que se nos ocorra.

Eclipse 20 de marzo de 2015

O 20 de marzo de 2015 houbo un eclipse parcial de sol que se puido observar en Galicia entre as 9 a 11 da mañá (8 e 10 UTC). A estación meteoproval rexistróu as variacións de temperatura e radiación solar causadas polo eclipse, que se poden observar nas gráficas axuntas.

Playing with water and photovoltaics: a serious game at the developing world

Artigo sobre o deseño e construción de dúas aplicacións de bombeo solar: un sistema de rego e unha fonte para actividades didácticas

Congreso Ibérico de Enerxía Solar (CIES 2012)

Pósters presentados no congreso CIES 2012 e artigos publicados nas actas

Congreso Tecnoloxías Aplicadas á Ensinanza da Electrónica (TAEE 2012)

Ponencias presentadas no congreso TAEE 2012

Aplicacións tradicionais e innovadoras da enerxía solar

Presentación "Tipoloxías de construccións tradicionais e os seus aproveitamentos enerxéticos", sobre construccións tradicionais no Val Miñor e os concellos veciños de Vigo e Tomiño. Percorrido actual polos elementos conservados.

Unidade Didáctica "Enerxías do pasado e do futuro"

Unidade Didáctica feita por Montserrat Rodríguez Paz sobre a enerxía na historia. Forma parte do traballo "Enerxías do pasado e do futuro". Enlaces:

Unidade Didáctica: http://solaina.es/galeria_imaxes/aplicacions/enerxia_guia_didactica.html
Traballo completo: http://solaina.es/galeria_imaxes/galeria_imaxes.html

"Solar oven with heat-pipe vacuum tubes for ease of architectonic integration"

Artigo sobre un prototipo de forno solar vertical con tubos de baleiro pensado para integración en vivendas ou edificios. Presentado no congreso ISES 2011 celebrado en Kassel (Alemaña).

"Design and construction of a low cost offset parabolic solar concentrator for solar cooking in rural areas"

Artigo sobre o proceso de deseño e construción dunha cociña solar parabólica de tipo offset. Presentado no congreso ISES 2011 celebrado en Kassel (Alemaña)

Design and construction of solar ovens: a practical approach to greenhouse effect and climate change

Publicación presentada no congreso MPTL-HSCI celebrado en Ljubljana (Eslovenia) do 15 ó 17 de setembro de 2011

Distribuir contido